Etüt Sistemimiz, herhangi bir konuyu sıfırdan öğrenme dersi değildir. Etüt daha önce öğrenilen konuların can alıcı noktalarının konu üzerinden tekrar edilmesi ya da konu pekiştirme pratiği sırasında yapılamayan soruların öğretmen eşliğinde yapılmasıdır.

Etüt sistemimiz, temel olarak her öğrencinin ders çalışmasını disipline etmektir. Etütlerimiz öğretmen eşliğinde, hızlı geri dönüt sağlayan maksimum verim almayı amaçlayan istikrarlı, planlı ve programlı ders çalışma sistemidir.

Etüt sistemimizin temel amacı;

  • Öğretmen öğrenci iş birliğini artırılması,
  • Düzenli ders çalışma alışkanlığı,
  • Konu eksiklerinin tamamlanması,
  • Çalışma disiplini,
  • Planlı ve programlı ders çalışmak.

ETÜTLER NASIL YAPILIR?

  • Etütler haftalık en az 4 ders saati olarak planlanır.
  • Her ders için bir ders saati Etüt yapılır.
  • Etütler ilgili dersin branş öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilir.

 

BİLGİ: Verilen ödevleri yapmayan, Derslere sürekli bir şekilde geç kalan, devamsızlık yapan, dersi dinlemeyen ya da dersin akışını bozan öğrencilerimize belli sürelerle etüt verilmez ya da kısıtlanır.