İnsan Kaynakları

Ortaokul ve Lise

• Alanında uzman
• Pedagojik formasyona sahip
• İletişim ve ifade yeteneği güçlü
• Ekip çalışmasına uyumlu
• Gelişime açık
• Rehberlik ve Danışmanlık yapabilecek
Öğretmenler aramaktayız.