Motivasyon güdülenme demektir. Başarının en önemli kaynağı inanmaktır. Öğrenci kendine inanmalıdır. Kendinin ve potansiyellerinin farkında olmalıdır. Öğrencilerin bazıları içsel bazıları da dışsal motive olurlar. İçsel güdülenen öğrenciler kendi kendine çalışma alışkanlığı olan bireylerdir. İçsel motive olan bireyler kendi kendilerine kişisel faydaları için çalışırlar.

      Kendilerine güvenirler, başarabileceklerine inanırlar. Çalışmaları için başkalarının yönlendirmelerine ihtiyaçları yoktur. Planlı, programlı çalışabilirler. İnsanlarla doğru iletişim kurabilirler. Kendileriyle barışıktırlar, kendilerini severler. Yaşama sevinçleri yüksektir. Kendilerini motive eden söylemlerde bulunurlar. Çevrelerinde başarılı olan insanları örnek alırlar. Başlangıçtan bugüne geldikleri durumla ilgili çıkarımda bulunurlar.

      Kendilerini kötü ve olumsuz düşüncelerden uzak tutarlar. Kendilerini üzen durum ve ortamlardan uzak dururlar. Mutlu oldukları, eğlendikleri ortamlarda ve insanlarla birlikte olmaktan keyif alırlar. Kendileriyle ve çevrelerindeki insanlarla ilgili olumlu düşünceleri vardır.

      Dışsal motive olan öğrenciler kendilerine güvenmezler. Dersler ve sınavlar konusunda streslidirler. Kendileri ve çevrelerindeki insanlara karşı önyargıları vardır. Olumsuz düşüncelere sahiptirler. Yaşama sevinçleri düşüktür. Çevrelerindeki olumsuzluklara ve başarısızlıkları odaklanırlar. Sahip olduklarının değerini bilmezler.
      Kendilerine güvenmedikleri ve başaracaklarına inanmadıkları için dersler konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Başarabilecekleri konusunda başkalarının telkinlerine ihtiyaçları vardır.
      Ders çalışma alışlanlıkları yoktur. Okulda öğretmenlerinin söylemleriyle derse başlarlar. Evde de anne ve babalarının yönlendirmesi gerekir. Onun dışında kendilerinde çalışma isteği çok hissetmezler. Çalışsalar bile başarabileceklerine inanmazlar.

      Göktürk AÇI Eğitim Kurumu öğrencilerinin motivasyonu konusunda onları yüreklendirir. Onların başarabileceklerine inandırır. Öğrencilere ders çalışma alışkanlığı kazandırırlar.
      Öğrenci okulda ya da evde başkalarının yönlendirmesine ihtiyaç duymadan kendileri isteyerek derse başlarlar. Öğrenciye kendini tanıması için verilen eğitimler sayesinde öğrenci kendinin farkındadır.

      Güçlü yönlerini bilen öğrenci bu yönünü daha da zenginleştirecek etkinliklerde bulunur. Zayıf yönlerini geliştirecek faaliyetlerde bulunur. Geçmişten itibaren yaptıklarıyla ilgili bir muhasebe yapar.
      Bu zamana kadar başardıklarının geldiğini noktanın farkına varır. Kendilerine iyi gelen etkinlikleri yapar. Doğada bir yürüyüş, kitap okumak, mutlu olduğu insanlarla vakit geçirirler.

       İnsanları sevmek, yaşamla barışık olmak gibi özellikleri vardır. Hayatta yaşanan iniş ve çıkışları güçlü bir şekilde karşılar, bu durumlarla baş edebilir. Kurum öğrencinin çok yönlü gelişimini destekleyerek başarısını artırma için gerekli olan tüm eğitimleri verir.