Öğrenci eğitim ve sınava hazırlık projesinde bir uygulayıcıdır. Uygulayıcı, bir tasarımcı ve bir takipçiye ihtiyaç duyar.

 

      GÖKTÜRK AÇI Eğitim Kurumu’nda her öğrencinin hazırlık programını tasarlayan ve sürekli güncelleyen bir tasarımcısı ve yaptıklarını takip eden bir takipçisi var. BU SİSTEM ÖĞRENCİ KOÇLUĞUDUR.

      Öğrenci koçluğu öğrencinin kendinin farkına varmasını sağlayan bir tekniktir. Başarısız öğrenci yoktur. Kendini tanımayan, güçlü ve zayıf yönlerini bilmeyen öğrenci vardır.

       Öğrenci kendine ve yeteneğine güvenmezse başaramaz. Başarmak için kendine güvenmek, ulaşılabilir hedefler koymak gerekir. Ulaşılamayacak hedefler koymak kendini kandırmaktır. Bütün enerjini bu hedefe ulaşmak için çabalayan öğrenci ulaşamadığında çok üzülecektir. Ulaşılabilir, doğru ve yerinde kararlar verebilmek için potansiyellerimizin farkına varmamız gerekir.  Potansiyellerinin farkında olmayan öğrenci yanlış tercih ve kararlar alır. Koçun amacı öğrencinin kendini tanıyarak, yeteneklerinin farkına varıp kendine uygun ulaşılabilir kararlar alabilmesidir.

Öğrenci koçluğu öğrencinin plan yapmasına, hedef belirlenmesinde ona yardımcı olmaya çalışan kişiye özel bir programdır. Amacı;

 • Öğrencinin okul başarısını artırma
 • Sınavlarda başarılı olmasını sağlama
 • Ulaşabileceği, kendine uygun hedefler koyma
 • Zamanı verimli ve etkili kullanma
 • Etkili çalışma yöntemlerini öğrenme
 • Kendine güvenme
 • Başarabileceğine inanma
 • Yeteneklerinin farkına varma
 • Güçlü yönlerini keşfetme ve bu yönlerini geliştirme
 • İnsanlarla iyi ve doğru iletişim kurma
 • Doğru sorular sorma becerisini geliştirme
 • Kendini yaptığı işe vererek çalışmasını sağlama
 • Konsantre olma
 • Sınav stresi, kaygıyla baş edebilme
 • Hedefleri netleştirmek
 • Ne istediğine tam anlamıyla karar verebilme

Kendi kendini kontrol edebilme

“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.”

 ” M.Kemal ATATÜRK “